Politická strana KOREKTÚRA – Andrej Hryc neprijala v roku 2018 dar, finančný dar, iné bezodplatné plnenie a ani členský príspevok v sume vyššej ako je 2-násobok minimálnej mzdy za rok 2018.

Zdroj titulnej fotky: Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0