PREČO ANDY HRYC

Milí občania, do politiky vstupujem preto, že sa už nemôžem pozerať na to, čo sa na Slovensku deje a neuspokojuje ma ani smerovanie EÚ. Všetci, čo ma poznáte, viete, že pasívny prístup k riešeniu problémov mi nie je vlastný, a preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca do EÚ.

Z pozície europoslanca chcem našu stranu posunúť aj do Národnej rady Slovenskej republiky a pomôcť uskutočniť zásadné politické zmeny a reformy na Slovensku.

Hoci som známy najmä ako herec, vždy som sa zaujímal o politické dianie u nás a v istom období môjho života ma politika naplno pohltila. Patril som k zakladajúcim členom dvoch politických hnutí, pričom na to druhé spomínam veľmi nerád, pretože potom, ako som ho opustil, skoro zničilo Slovensko. Odčinil som to tým, že som založil Rádio Twist, ktoré roky bojovalo proti mečiarizmu, pomohlo ho poraziť a vybudovalo základy kvalitnej žurnalistiky v samostatnom Slovensku.

Bohaté životné skúsenosti chcem zúročiť predovšetkým pri presadzovaní reforiem, ktoré by uľahčili život rodinám s deťmi. Chcem pomôcť ľuďom, ktorí majú exekúcie a pod ich ťarchou museli vyhlásiť osobné bankroty. Viem presne, čo cítia, keďže som sám exekučným peklom prešiel. Nechcem byť pre tých ľudí len príkladom, že život sa takýmito nepríjemnosťami nekončí, ale chcem urobiť všetko pre to, aby sa do takýchto problémov viac nedostávali, a keď sa už dostanú, aby to nemalo pre nich také devastujúce následky.

Veľmi ma trápia problémy, s ktorými sa pasuje stredná trieda. Nezmyselné byrokratické predpisy nielenže komplikujú životy malým a stredným živnostníkom a podnikateľom, ale často sú likvidačné.

Veľa toho treba riešiť v našej rozpoltenej spoločnosti, ku ktorej prispieva niektorými rozhodnutiami aj samotná EÚ. V Európskom parlamente sa chcem zasadiť za likvidáciu neriadenej migrácie do Európy a pomôcť dôslednou ochranou záujmov Slovenska prispieť k obnove dôveryhodnosti EÚ.

Verím v silné Slovensko v silnej EÚ.

Milí občania, poznáte ma ako človeka, ktorý vždy nielen hovorí to, čo si myslí, ale aj koná v duchu toho, čo hovorí. Nebojím sa následkov a vždy idem za vytýčeným cieľom s maximálnym nasadením. Nebude to inak ani v tomto prípade, keď sa mi s Vašou pomocou podarí stať sa poslancom Európskeho parlamentu.

PREČO NÁZOV STRANY “KOREKTÚRA – ANDREJ HRYC"

Nový zákon o politických stranách zakazuje meno a priezvisko štatutára strany v jej názve.

Štát nemôže v demokratickej spoločnosti diktovať politickým stranám, aký majú mať názov, štruktúru vedenia strany a počet členov, nakoľko Ústava Slovenskej republiky hovorí:

 

Tretí oddiel: POLITICKÉ PRÁVA

Čl.29 ods.2 – Občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich.
  ods.3 – Výkon práv podľa odsekov 1 a 2 možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných.
  ods.4 – Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu.
Čl.26 ods.2 – Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom.
  ods.4 – Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
  

Z uvedeného vyplýva, že novela zákona zo 16. októbra 2018, resp. 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je protiústavná.

Preto do Európskych volieb ide naša strana pod názvom:

O ČO CHCEME SPOLOČNE ZABOJOVAŤ

Ochrana a podpora rodiny

Rodina je základný pilier spoločnosti a štát musí urobiť všetko pre to, aby jej umožnil kvalitný život a nekomplikoval život jej členov. Cieľom strany KOREKTÚRA – Andrej Hryc je preto dosiahnutie zvýšenia pomoci pre pracujúce rodiny s deťmi, zabezpečenie ochrany rodín pred úžerou a hazardom, podpora manželstva a rodovej rovnosti.

Boj proti korupcii a oligarchii

Treba zlikvidovať triedu „našich ľudí“. Zákon musí platiť pre všetkých rovnako. V krajine, ktorá sa má rozvíjať, musí existovať transparentnosť v štátom spravovaných financiách, efektívnosť úradov a musia existovať jasné pravidlá, ktoré včas zachytia a potrestajú tých, čo krajine škodia. Korupcia a oligarchia ničia Slovensko, Európsku úniu aj svetovú ekonomiku. Treba o tom nielen hovoriť, ale najmä efektívne konať.

Podpora strednej triedy

Stredná trieda, živnostníci a malí podnikatelia sú základ štátu, najväčšia sila ekonomiky a hlavný pilier spoločnosti. Preto musia byť aj v centre pozornosti štátnikov na Slovensku aj v Európe. Stredná trieda, živnostníci a malí podnikatelia musia mať zabezpečené férové, transparentné a otvorené možnosti na život, podnikanie a prácu.

Ochrana sociálne slabých

Nie každý mal v živote to šťastie, že mu vyšlo všetko, čo si predsavzal. Preto ak sa človek dostane do nevýhodnej sociálnej situácie, musia existovať pravidlá, ktoré mu rýchlo a efektívne pomôžu, aby sa čím skôr znovu mohol postaviť na vlastné nohy.

Podpora národnostných menšín

Na Slovensku nežijú len Slováci. Túto krajinu považujú za svoj domov aj ľudia z iných národnostných menšín a etnických skupín. Treba im zabezpečiť, že na Slovensku budú mať rovnaké možnosti na život aj vzdelávanie. Ani s tzv. rómskou otázkou nepohneme, ak Rómovia nedostanú reálne možnosti vzdelávať sa.

Ochrana Slovenska pred neriadenou migráciou

Slovensko bude iste potrebovať aj pracovnú silu zo zahraničia. To je ekonomický fakt. Treba však našu vlasť ochrániť pred akoukoľvek formou neriadenej migrácie bez pravidiel. Je to zásadná otázka našej bezpečnosti. My musíme zvrchovane rozhodovať o tom, kto a za akých podmienok tu bude s nami žiť.

ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O "EUROVOĽBÁCH"

Deň volieb

25. máj 2019. V tento deň (sobota) sa budú konať na Slovensku voľby do Európskeho parlamentu.

Počet kresiel pre Slovensko

14 kresiel (mandátov) je v novom parlamente vyhradených pre Slovensko. O jedno viac ako v predchádzajúcom volebnom období.

Prvé voľby

V roku 1979 sa konali prvé eurovoľby. Dovtedy národné parlamenty poslancov do Európskeho parlamentu menovali.

Korektúra – Andrej Hryc

je číslo vášho volebného lístka.

Kompletný parlament

705 kresiel bude mať novozvolený Európsky parlament.

Prvé zasadnutie nového parlamentu

14. júla zasadne po prvý raz novozvolený Európsky parlament.

Podporte nás

V prípade, že nás chcete aj finančne podporiť sumou viac ako 1 euro,

číslo nášho transparentného účtu je:
SK51 0900 0000 0051 5561 1650

Ďakujeme.

Budeme vďační za Vaše podnety.